Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на влизане в сила: 24.5.2018     1        ПЪРВОНАЧАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1.1        FC ecom. със седалище: Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, Обединеното кралство, фирмен номер 36568/R, („FACTCOOL“ или „ние“) се ангажира да защитава личните данни на своите клиенти в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Тази Декларация за поверителност описва начина, по който събираме, обработваме и защитаваме личните данни на нашите клиенти по време на посещения на Уебсайта и/или при покупката на нашите Стоки.

 1.2        Думите, изписани с главни букви, които не са дефинирани в настоящата Декларация за поверителност, имат значението, дадено им в Общите условия.     2        ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМ ОТ ВАС

 2.1        Можем да събираме и обработваме следните данни:

a)        Лична информация, която предоставяте, като попълвате формуляри на Уебсайта. Това включва информация, предоставена по време на регистрацията, за да използвате Уебсайта или за да направите поръчка чрез Уебсайта. Можем също да Ви поискаме лична информация, когато съобщите за проблем с Уебсайта.

b)       Ако се свържете с нас, можем да запазим копие от тази кореспонденция.

c)        Ако ни се обадите, можем да записваме обаждането с цел обучение.

d)       Можем също така да Ви помолим да попълните анкети, които използваме с цел провеждане на проучвания, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.

e)        Подробности за транзакциите, които извършвате чрез Уебсайта и за изпълнението на Вашите поръчки.

f)        Подробности за посещенията Ви в Уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб регистри и други комуникационни данни.     3        ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

 3.1        Ние използваме Вашите данни по следните начини:

a)        За да се регистрирате и да Ви дадем достъп до акаунта Ви, за да платите Стоките, които сте поръчали, и за да доставим Стоките, които сте поръчали.

b)       За да сте сигурни, че съдържанието на Уебсайта е представено по най-ефективния начин на Вас и на Вашия компютър.

c)        За да Ви предоставим информация за Стока, които сте поискали от нас или за която смятаме, че може да Ви заинтересува, когато сте се съгласили да се свързваме с Вас за такива цели.

d)       За да изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас, включително доставка на Стоките от трета страна и обработка на плащания от третата страна.

e)        За да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашия Уебсайт, когато решите да го направите.

f)        За да Ви уведомяваме за промени в Уебсайта.     4        IP АДРЕСИ И „БИСКВИТКИ“

 4.1        За целите на анализа на посещенията Ви в нашия Уебсайт ние също така събираме „бисквитки“ (файлове, съхранявани локално на устройството Ви). Чрез активирането на „бисквитките“ във Вашия браузър Вие сте изразили съгласието си за нашето събиране на „бисквитки“ за тази цел. Ние използваме следните видове „бисквитки“: (i) основни бисквитки, които са от съществено значение за предоставянето на достъп до нашия Уебсайт; (ii) функционални „бисквитки“, които са от решаващо значение за правилното функциониране на нашия Уебсайт (ако тези „бисквитки“ са забранени, нашият Уебсайт може да не работи правилно); (iii) „бисквитки за ефективност“, които не Ви идентифицират индивидуално (докато не въведете идентификационните си данни в който и да е от нашите формуляри), но ни помагат да персонализираме съдържанието си в съответствие с Вашите действия на нашия Уебсайт; и (iv) „бисквитки“ за насочване/рекламиране, които помагат рекламата да се направи по-подходяща за посетителите на нашия Уебсайт.

 4.2        Също така използваме Google Анализ, Exponea и други подобни услуги, които събират „бисквитки“ на трети страни („Анализ на трета страна“). Информацията за Вашето използване на Уебсайта (включително Вашия IP адрес), генериран от „бисквитките“, може да се предава и съхранява от Анализ на трета страна на сървъри в САЩ. Анализът на трета страна ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на Уебсайта, съставянето на отчети за дейността на Уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на Уебсайта и използването на интернет. Анализът на трета страна може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Анализа на третата страна. Анализът на трета страна няма да свързва Вашия IP адрес или други „бисквитки“ с други данни. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да нямате пълна функционалност на този Уебсайт. Използвайки нашия Уебсайт, Вие давате съгласието си за обработване на данните си от Анализ на трета страна по начина и за целите, изложени по-горе. Моля, вижте допълнителните правила на Google на адрес: http://www.google.com/intl/bg/policies/technologies/ads/. 

 4.3        Събирането на „бисквитки“ може да бъде спряно чрез нулиране на браузъра Ви. Обаче, ако изключите „бисквитките“, функционалността на нашата платформа може да бъде ограничена (т.е. в случай на важни „бисквитки“ може да нямате достъп до нашия Уебсайт).

 4.4        Нашият Уебсайт и комуникациите, генерирани от използването на Уебсайта и/или от закупуването на нашите Стоки, като промоционални имейли, могат да съдържат електронни изображения, известни като „уеб маяци“. Уеб маяците обикновено работят заедно с „бисквитките“ и можем да ги използваме по същия начин, по който използваме „бисквитките“ (вижте по-горе).     5        ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

 5.1        Вие се съгласявате, че можем да използваме Вашите електронни данни за контакт, които могат да бъдат извлечени от Ваша предишна употреба на Уебсайта, или да позволите на трети страни да използват тези данни, за да се свързват с Вас по електронен път (имейл, SMS) с информация за стоки и услуги. Можете да се откажете от маркетинговите комуникации, като деактивирате тази функция чрез връзката за прекратяване на абонамента, предоставена във всеки имейл, който получавате.     6        СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

 6.1        Чрез щракване върху бутона „Приемам“, който завършва процеса на регистрация в Уебсайта, или чрез подаване на съответната поръчка за Стока на FACTCOOL, Вие ни предоставяте изричното съгласие да споделяме личните Ви данни с трети страни, като (i) всеки един член на нашата група, което означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества; (ii) хостинг доставчици; (iii) рекламни партньори; (iv) партньори, предоставящи услуги за целите на изпълнението на Договора, такива доставчици на доставки и плащания. Такива страни ще действат като обработващи страни на Вашите данни („Обработващи страни“). Всички такива Обработващи страни ще бъдат достъпни на нашия Уебсайт и Вие се съгласявате, че Обработващите страни ще получават, събират, разпространяват, записват, организират, адаптират или променят, извличат, консултират, подравняват, комбинират, прехвърлят, използват, съхраняват, блокират и управляват трансграничния поток на личните данни.

 6.2        Можем да споделяме Вашите данни:

a)        Ако продаваме или купуваме бизнес или активи, в който случай можем да разкрием личните Ви данни на бъдещия продавач или купувач на такава фирма или активи.

b)       Ако FACTCOOL или практически всички негови активи са придобити от трета страна, в този случай личните данни, съхранявани от него за неговите клиенти, ще бъдат един от прехвърлените активи.

c)        Ако сме задължени да разкриваме или да споделяме Вашите лични данни, за да спазваме което и да е правно задължение или за да изпълним или приложим нашите Условия и други споразумения; или за да защитим правата, имуществото или безопасността на FACTCOOL, нашите Клиенти или други лица. Това включва обмен на информация с други дружества и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

d)       Ако приложимите правни разпоредби специално разрешават разкриването на лични данни. 


     7        СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

 7.1        Вие се съгласявате, че данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Те може също така да се обработват и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. Такъв персонал може да е ангажиран, наред с други неща, с изпълнението на Вашата поръчка, обработката на Вашите данни за плащане и предоставянето на услуги за поддръжка. С изпращането на Вашите лични данни Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се обработват правилно и в съответствие с тази Декларация за поверителност.     8        СИГУРНОСТ

 8.1        Ние се ангажираме да съхраняваме Вашите данни по сигурен начин. Поради това сме приложили физически, технически и организационни мерки и планове за защита и осигуряване на събраните от Вас данни (което обаче не Ви освобождава от задължението да предприемете подходящи стъпки, за да защитите данните си, особено за предаването на данни). Целта е да се премахне неразрешената или незаконна обработка на Вашите лични данни или случайното, неразрешено или незаконно влизане, използване, прехвърляне, обработка, копиране, предаване, промяна, загуба или повреда на Вашите данни. Независимо от всички усилия за спазване на правилата, посочени в приложимите правни разпоредби, не е възможно да се гарантира сигурността на Вашите данни, ако се прехвърлят или предават по несигурен начин.

 8.2        Когато сме Ви дали (или когато сте избрали) парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части от Уебсайта, Вие сте отговорни за запазването на поверителността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого.

 8.3        За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани на Уебсайта. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашите данни, ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.     9        ВАШИТЕ ПРАВА

 9.1        След като влезете в профила си във FACTCOOL, можете да редактирате или да изтриете предоставените от Вас данни (освен данните за плащане, които не могат да бъдат редактирани поради причини, свързани с таксуването). Можете напълно да анулирате Вашата регистрация, да поискате промяна на Вашите данни или да се откажете от всякаква маркетингова комуникация от нас или от избрани трети страни, като изпратите имейл на service@factcool.com.

 9.2        Имате право да поискате от нас да не обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели. Обикновено ще Ви информираме (преди да съберем данните Ви), ако възнамеряваме да използваме Вашите данни за такива цели или ако възнамеряваме да разкрием Вашата информация на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите подобна обработка, като поставите отметка в някои полета на формулярите, които използваме, за да събираме данните Ви. Можете също така да упражнявате правото по всяко време, като изпратите имейл на service@factcool.com.

 9.3        Имате право на достъп до информацията за Вас, която съхраняваме. Вашето право на достъп може да се упражнява в съответствие с приложимите закони. Когато обаче Вашите искания са явно неоснователни, прекомерни или повтарящи се, можем да:

a)        начислим разумна такса, като вземаме предвид административните разходи за предприемане на исканите действия; или

b)       да откажем да предприемем действия по искането.

 9.4        Ако смятате, че данните Ви са били обработени незаконно, свържете се с нас на service@factcool.com и ние ще се заемем да разрешим проблема. Имате право да подадете жалба до надзорния орган, Службата на комисаря по информацията в Обединеното кралство.

 9.5        Уеб сайтът може от време на време да съдържа връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и филиали. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила преди да изпратите лични данни на тези уебсайтове.

 9.6        Ние обработваме информация за Вас в съответствие с тази клауза 7 от Условията. С използването на нашия Уебсайт и/или сключването на Договор Вие се съгласявате с подобна обработка и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни.

f
Стоката е добавена в кошницата.